<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjerteforeningen Norddjurs søger formandskandidat

Hjerteforeningen har på landsplan 76 lokalforeninger i de danske kommuner, og har fokus på forskning, forebyggelse og patientstøtte inden for hjertesygdomme. Lokalforeningerne drives af bestyrelser, der varetager det lokale arbejde med at udbrede kendskabet til Hjerteforeningens formål og tilbud. Dette er dels baseret på projekter og kampagner, som udrulles i hele eller dele af landet, og dels på aktiviteter, som den lokale bestyrelse selv tager initiativ til.

I Hjerteforeningen Norddjurs søger vi en engageret formandskandidat til bestyrelsen. Norddjurs er en velorganiseret lokalforening i rigtig god udvikling, som bl.a. arrangerer gåture, blodtryksmålinger og hjertestarter-kurser. Bestyrelsen mødes 4-6 gange om året og planlægger kommende aktiviteter i fællesskab. Opgaverne fordeles efter hvad de enkelte brænder for og hvad tid og lyst tillader. Til bestyrelsen er tilknyttet et mindre antal frivillige, som vi forventer vil vokse i den kommende tid. De frivillige hjælper med aktiviteterne og indgår som sparringspartnere for bestyrelsen. Der er et godt samarbejde præget af gensidig respekt og en hyggelig uformel stemning.

Grundlaget er på plads, der er en god udvikling i gang, MEN… Vi søger en formandskandidat, som har lyst til at stå i spidsen fremadrettet, og bære den gode udvikling videre sammen med os!

Som formand vil du have forskellige opgaver, men først og fremmest skal du have lyst til at gå forrest og koordinere Hjerteforeningens lokale indsats. Du vil skulle deltage i et mindre antal regionale møder 2-3 gange årligt, hvor du vil have mulighed for erfarings- og ideudveksling med formænd fra resten af regionen. Din deltagelse her medvirker til aktivt at binde lokalforeningen i Norddjurs sammen med resten af Hjerteforeningen.

Derudover indebærer formandens opgaver bl.a.:

  • At medvirke til at modtage og organisere nye frivillige på en imødekommende konstruktiv måde.
  • At medvirke til at lave fondsansøgninger og/eller sponsoraftaler.
  • At være tovholder for koordinering af foreningens aktiviteter (bestyrelsen er allerede meget velorganiseret) og arbejde for en fortsat god udvikling.
  • At sikre de lokale aktiviteter er i tråd med Hjerteforeningens formål.
  • At være villig til at tage et blodtryksmåler-kursus og med mellemrum deltage ved arrangementer, hvor vi tilbyder blodtryksmåling (der er allerede en gruppe frivillige/bestyrelsesmedlemmer, som er oplært i dette).
  • At være i løbende dialog med Hjerteforeningens frivilligkonsulent i Region Midtjylland, og efter behov med øvrige medarbejdere om konkrete projekter.

Vi tilbyder:

  • En etableret bestyrelse med et godt fællesskab og en velorganiseret arbejdsdeling.
  • God introduktion. Både de nuværende bestyrelsesmedlemmer og Hjerteforeningens frivilligkonsulent vil stå til rådighed for hjælp og vejledning i opstarten og efterfølgende efter behov.
  • Tilbud om kurser og øvrige netværksarrangementer flere gange årligt, med mulighed for netværk.
  • Omkostninger til transport o.lign. betalt.

Det kan være en fordel at have erfaring fra andet foreningsarbejde eller erhvervsarbejde med en stor kontaktflade, men det er ikke et krav. Det vigtigste er lysten til at gøre en forskel for hjertesagen lokalt og sammen med andre. Formandsrollen kræver et vist overblik og mod på at tage ansvar, men aldrig mere end at vi sammen finder vej og hjælper hinanden, når der skal sættes noget nyt i gang.

Kunne dette være noget for dig, så kontakt frivilligkonsulent i Region Midtjylland, Anette Dincher Nielsen anetten@hjerteforeningen.dk eller 61 33 56 26  for at høre nærmere.

Vi glæder os til at høre fra dig!